วัดความยาวขากางเกงแบบไหนเหมาะกับคุณ

 

การวัดความยาวขากางเกงให้เหมาะสมกับคนใส่นั้น ต้องถามว่า ชอบแบบไหน บางคนชอบแบบขากอง บางคนชอบขาเต่อ

หรือบางคนชอบพอดี ไม่กองเกินไป ไม่เต่อเกินไป อีกอย่างที่ต้องดูเรื่องความยาวขากางเกงคือเรื่องรูปทรงด้วย

ถ้าทรงรัดรูป ส่วนมากมักมีความยาวขากางเกงที่ไม่ยาวเกินไปนัก แต่ถ้าทรงหลวม ความยาวขากางเกงมักกองหน่อย