วัดเป้าตัดกางเกงแบบไหนเหมาะกับคุณ

 

การวัดเป้ากางเกงนั้น จะสัมพันธ์กับการใส่กางเกงของคนว่า เป็นคนใส่สูงหรือใส่ต่ำ

ถ้าเป็นคนใส่สูง ก็ต้องวัดเป้ายาว แต่ถ้าเป็นคนใส่ต่ำก็วัดเป้าสั้นหน่อย

การวัดเป้านั้น จริงๆยังมีรายละเอียดของความยาวเป้าหน้าและความยาวเป้าหลังอีกด้วย

การวัดเป้าจึงถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ เพราะจะทำให้กางเกงออกมาดูดีหรือไม่ดี ก็ขึ้นอยู่กับการวัดเป้าด้วย