วัดสะโพกตัดกางเกงแบบไหนเหมาะกับคุณ

 

การวัดสะโพกตัดกางเกงนั้นต้องมีความแม่นยำพอสมควร เพราะถ้าวัดไม่ถูกต้อง อาจใส่ไม่ได้เลย

นอกจากนั้น ถ้าวัดสะโพกใหญ่เกินไป ก็จะเหลือเนื้อผ้าด้านข้างสะโพกมากจนเกินไป ทำให้ไม่สวยงาม