วัดเอวตัดกางเกงแบบไหนเหมาะกับคุณ

 

การวัดเอวตัดกางเกงนั้น นอกจากจะต้องวัดให้พอดีแล้ว ยังต้องวิเคราะห์รูปร่างของลูกค้าด้วยว่า ใส่สูง หรือ ใส่ต่ำ เพราะแต่ละคนใส่กางเกงไม่เหมือนกัน

นอกจากนั้น ยังต้องวิเคราะห์เรื่องพุงของคนใส่กางเกงด้วยว่า ใส่ใต้พุงหรือใส่เหนือพุง เพราะการตัดกางเกงจะแตกต่างกันออกไป ดูเหมือนง่าย แต่ไม่ง่ายเท่าไหร่