วัดความยาวตัดสูทแบบไหนเเหมาะกับคุณ

 

สำหรับการวัดความยาวตัดสูทนั้น ส่วนมาก มักวัดความยาวให้ไม่เกินหัวนิ้วแม่โป้ง เพราะถ้ายาวกว่านี้ ก็จะไม่สวยงาม

ส่วนถ้าต้องการใส่สูทให้ดูวัยรุ่น ส่วนมากมักจะวัดความยาวตัวเสื้อสูทให้สั้นกว่าปกติ อันนี้ แล้วแต่รูปทรงของสูทด้วย