วัดท้องตัดสูทแบบไหนเหมาะกับคุณ

 

การวัดท้องตัดสูทนั้นต้องวิเคราะห์ลักษณะท้องว่าเป็นคนมีพุงหรือไม่ ถ้าไม่มีพุง ก็วัดให้พอดี

แต่ถ้าเป็นคนมีพุง ต้องวัดให้ชิ้นหน้าเหลือผ้ามากหน่อย เพราะจะได้ตัดสูทออกมาพอดีกับพุงที่ยื่นออกมา

นอกจากนั้น คนมีพุงมักมีปัญหาที่ความยาวด้านหน้ามักจะสั้นกว่าความยาวด้านหลังเสมอ