วัดบ่าหลังตัดสูทแบบไหนเหมาะกับคุณ

 

การวัดบ่าหลังในการตัดสูทที่เหมาะสมกับคุณนั้น เวลาวัดต้องวิเคราะห์ลักษณะหลังของคุณว่าเป็นอย่างไร

บางคนหลังตรง บางคนหลังค่อม ก็ควรวัดให้แตกต่างกันไป เพราะเวลาตัดสูทออกมาจะได้สวยงาม ผ้าชิ้นหลังไม่ย่น