วัดบ่าหน้าตัดสูทแบบไหนเหมาะกับคุณ

 

การวัดบ่าหน้า มีผลสำคัญในการตัดสูทมาก สำหรับคนที่ใส่สูทนั้น ขิ้นหน้าหรือตรงส่วนอก ควรมีความยาวที่พอดี ไม่สั้นหรือยาวเกินไป

ถ้าความยาวชิ้นหน้ายาวเกินไป มักจะเหลือเนื้อผ้าตรงรอยต่อ ระหว่างแขนกับตัวเสื้อ ซึ่งทำให้ไม่สวยงาม แต่ถ้าวัดบ่าหน้าเล็กเกินไป

รอยต่อระหว่างแขนกับลำตัวจะรั้งได้ ซึ่งไม่สวยงาม