แบบหลังเสื้อเชิ๊ตแบบไหนเหมาะกับคุณ

 

โดยทั่วไปแบบหลังเสื้อเชิ๊ตจะมีสามแบบ คือไม่มีจีบ มีจีบกลางหลัง และมีจีบด้านข้าง ถ้าคุณต้องการความสะดวกสบาย ก็ควรเลือกแบบมีจีบข้าง

แต่ถ้าคุณต้องการเสื้อที่เข้ารูป ก็สามารถเลือกแบบไม่มีจีบ เพื่อตีเกล็ดด้านหลังให้เสื้อเข้ารูปได้ดีอีกด้วย