ปกเสื้อเชิ๊ตแบบไหนเหมาะกับคุณ

 

การเลือกปกเสื้อเชิ๊ตนั้น ควรเลือกให้เหมาะสมกับรูปร่างของคุณ โดยทั่วไป ปกเสื้อเชิ๊ตจะแบ่งออกเป็น ปกธรรมดา ปกป้าน และปกแหลม

สำหรับคนทั่วไปนั้น เลือกได้ทุกแบบ แต่สำหรับคนตัวเตี้ย ไม่ควรเลือกปกป้านมากนัก เพราะจะทำให้ดูตัวเตี้ยเข้าไปอีก

ส่วนคนตัวสูงก็ไม่ควรเลือกปกแหลม เพราะจะทำให้ยิ่งดูสูงมากเกินไป