กระเป๋ากางเกงแบบไหนเหมาะกับคุณ

 

โดยทั่วไปแล้ว กระเป๋ากางเกงแบบเฉียงก็จะเป็นทีนิยมที่สุดสำหรับคุณผู้ชาย

แต่ถ้าต้องการเรียบร้อย และดูเป็นทางการมาก ก็เลือกกระเป๋าตรงก็ได้

ส่วนความเฉียงของกระเป๋าส่วนมาก ก็มักจะมาตรฐานเดียวกันหมด