กางเกงด้านหน้าแบบไหนเหมาะกับคุณ

 

สำหรับแบบกางเกงด้านหน้า ก็แบ่งได้ออกเป็นกางเกงมีจีบกับกางเกงไม่มีจีบ

กางเกงมีจีบก็อาจมีหนึ่งจีบหรือมีสองจีบ ส่วนแบบไหนเหมาะกับคุณ ก็แล้วแต่การใช้งาน

ถ้าคุณต้องการใส่สบาย ก็เลือกกางเกงมีจีบ แต่ถ้าต้องการใส่ให้รัดรูปก็เลือกแบบไม่มีจีบก็ได้