สูททรงไหนเหมาะกับคุณ

 

สูททรงไหนเหมาะกับคุณนั้น ควรต้องดูที่รูปร่างและการใช้งาน แต่ไม่อยากบอกว่า คุณเหมาะกับสูททรงใดทรงหนึ่ง

เพราะว่าทรงสูทมันมีความสัมพันธ์กับการใช้งานมากกว่า ถ้าคุณใช้สูทในการทำงาน ก็ไม่ควรตัดสูททรงรัดรูปมากจนเกินไป

แต่ถ้าคุณใส่สูทเพื่อออกงาน และต้องการให้เกิดความประทับใจกับคนที่พบเห็น คุณก็สามารถเลือกตัดสูททรงรัดรูปได้