ด้านหลังสูทแบบไหนเหมาะกับคุณ

 

ด้านหลังสูทนั้นจะมีอยู่สามลักษณะคือ ผ่ากลาง หรือเรียกว่า ผ่าหลัง อย่างต่อมาเรียกว่า ผ่าข้าง และไม่ผ่า

สูทที่ไม่ผ่านั้น ไม่นิยม เพราะจะทำให้ใช้มือล้วงกระเป๋าได้ยาก ส่วนคนที่มีก้น มักเลือกผ่ากลาง มากกว่าผ่าข้าง เพื่ออำพรางก้น

สำหรับคนผอม หรือไม่มีก้นนั้น สามารถเลือกผ่าข้างได้