ปกสูทแบบไหนเหมาะกับคุณ

 

ก่อนที่จะถามว่าปกสูทแบบไหนเหมาะกับคุณ ต้องถามก่อนว่า ปกสูทมีกี่แบบ จริงๆแล้วปกสูทแบ่งออกเป็นสามแบบคร่าวๆ

คือ ปกธรรมดา หรือเรียกว่า ปกป้าน ปกแหลม และปกลักษณะคอช้อน การเลือกแบบปกสูทให้เหมาะสมกับคุณนั้น ไม่ยาก

เพราะส่วนมาก ก็เลือกปกธรรมดากันเสียเป็นส่วนใหญ่ ในกรณีที่เลือกสูทแบบแถวเดียว สำหรับการเลือกปกแหลมมักใช้กับสูทสองแถว

แต่การเลือกปกแหลมสำหรับสูทแถวเดียว ก็จะเพิ่มความโดดเด่นให้คุณขึ้นมาได้