ตัดสูทคนหลังค่อมอย่างไรให้ดูดี

 

สำหรับคนหลังค่อม ต้องตัดชิ้นหลังให้ยาวกว่าปกติหน่อย เพราะว่า การค่อมของหลังจะทำให้ความยาวหลังสั้นกว่าปกติได้

ดังนั้น การวัดความยาวหลังเป็นสิ่งจำเป็นในการตัดสูทสำหรับคนหลังค่อมเป็นอย่างมาก

ปัญหาที่พบมากสำหรับคนหลังค่อมคือ การใส่สูทแล้วมีรอยย่นตรงกระดุม แล้วเข้าใจว่า สูทไม่พอดี

จริงๆแล้ว สูทอาจจะพอดีแล้วก็เป็นไปได้ แต่การยืนหลังค่อม อาจทำให้การกลัดกระดุมออกมามีรอยบ้างเป็นเรื่องธรรมดา

แต่การปรับขนาดความยาวด้านหลังกับด้านหน้านั้นแก้ไขได้