ตัดสูทคนอกเล็กมากอย่างไรให้ดูดี

 

สำหรับคนอกเล็ก ส่วนมากจะพบในคนผอม การตัดสูทของคนอกเล็กควรเน้นการวัดบ่าหน้าให้พอดี และขึ้นหัวแขนให้เหมาะสมกับคนอกเล็ก

ดังนั้นถ้าคุณเป็นคนอกเล็ก สังเกตุว่า โดยทั่วไป การใส่สูทของคุณมักจะมีเนื้อผ้าเหลือตรงอก หรือชิ้นหน้า ดังนั้น ถ้าจะตัดสูทคนอกเล็กให้พอดี

ต้องเน้น การวัดบ่าหน้า และตัดออกมาให้พอดีกับอก