ตัดสูทคนอกใหญ่มากอย่างไรให้ดูดี

 

ถ้าคุณเป็นคนอกใหญ่ ไม่ว่าจะด้วยการที่คุณอ้วน หรือมีกล้ามอกที่มากกว่าคนปกติ การตัดสูทสำหรับคนอกใหญ่นั้น ต้องตัดชิ้นหน้าให้พอดี

หรือที่เรียกว่าบ่าหน้า การวัดบ่าหน้า จะทำให้การตัดสูทออกพอดี สำหรับคนอกใหญ่ และยังสัมพันธ์กับความยาวของไหล่อีกด้วย