ตัดสูทคนผอมมากอย่างไรให้ดูดี

 

ถ้าคุณเป็นคนผอมมาก ความยาวหน้ากับความยาวหลังอาจไม่เท่ากัน ข้อควรระวังในการตัดสูทสำหรับคนผอมมากเรื่องหนึ่งคือ ความยาวด้านหน้าและด้านหลัง

จริงๆแล้วมันเป็นปัญหาเดียวกับคนอ้วน แต่ความยาวด้านหน้าของคนผอมมักจะยาวกว่าความยาวด้านหลัง ผิดกับคนอ้วน ที่ความยาวด้านหน้ามักสั้นกว่าความยาวด้านหลัง

อย่างไรก็ตาม นอกจากจะต้องพิจารณาความยาวด้านหน้าและด้านหลังของคนผอมแล้ว ควรพิจารณาเรื่องอื่นๆด้วย เช่น ไหล่ แขน อก ท้อง ที่ไม่ควรเล็กจนเกินไป