ตัดสูทคนไหล่เทอย่างไรให้ดูดี

 

โดยปกติ คนทั่วไป มักมีไหล่ธรรมดา ไม่เทมาก และไม่ตั้งมาก ในกรณีที่ไหล่สองข้างเทไม่เท่ากัน ต้องมาดูว่า เทมากเทน้อย

ในกรณีที่เทน้อย ก็สามารถตัดสูทให้เอียงต่างกันได้ เพื่อให้เนื้อผ้าเรียบเวลาใส่สูท แต่ถ้าเทมาก ก็สามารถเสริมบ่าได้เพื่อให้ไหล่สูททั้งสองข้างดูเท่ากัน

จะทำให้คนไหล่เทใส่สูทแล้วออกมาดูดีทีเดียว