คนมีกล้ามควรลองตัวตัดสูทอย่างไร

 

สำหรับคนมีกล้ามนั้น ต้องลองตัวโดยเน้นเรื่องกล้ามและอก เพราะเรื่องกล้ามเป็นเรื่องใหญ่สำหรับการใส่สูทสำหรับคนมีกล้าม

ดังนั้นต้องวัดต้นแขนให้ดี ต้องตัดลำแขนออกมาให้พอดี และต้องเน้นเรื่องอกที่ใหญ่เกินไป ให้ตัดออกมาไม่อ้ามากจนเกินไป