คนมีกล้ามควรวัดตัวตัดสูทอย่างไร

 

การวัดตัวตัดสูทสำหรับคนมีกล้ามนั้น ต้องเน้นเป็นพิเศษเรื่องการวัดต้นแขนนี่แหร่ะ เพราะเป็นปัญหาใหญ่สำหรับคนมีกล้าม เวลาซื้อสูทสำเร็จรูป ส่วนมากมักใส่ไม่ได้

อีกเรื่องที่ต้องเน้นก็คือ การวัดอก เพราะว่า อกใหญ่ ส่วนมากมักจะใส่สูทไม่ได้ มักจะอ้าออกมา ดังนั้น การวัดตัวตัดสูทต้องเน้นเรื่องอกและเรื่องกล้าม