คนเตี้ยควรลองตัวตัดสูทอย่างไร

 

การลองตัวตัดสูทสำหรับคนตัวเตี้ยนั้น เน้นการลองตัวที่ทำให้สูทออกมาแล้วทำให้คนสวมใส่ดูสูง

ดังนั้นการลองตัวตัดสูทของคนตัวเตี้ย ต้องเน้นความยาวของตัวเสื้อที่พอดี ไม่ยาวเกินไปนัก

ไม่เหมือนกับคนตัวสูงที่เน้นลองตัวให้ความยาวตัวเสื้อยาวหน่อยได้