คนผอมใส่สูทอย่างไรให้ดูดี

 

ถ้าคุณเป็นคนผอมมาก แนะนำให้ตัดสูทดีกว่าซื้อสูท เพราะการซื้อสูทที่ดูความยาวไหล่พอดี และแขนพอดีแล้ว ความยาวตัวเสื้อและความพอดีของช่วงท้องมักไม่พอดี

การซื้อสูทใส่ของคนผอม มักมีปัญหาเรื่องความยาวของตัวเสื้อที่มักสั้นไป ส่วนตรงท้องมักจะหลวมจนเกินไป ถ้าคนผอมต้องการใส่สูทให้ดูดีนั้น ควรพิจารณาความยาวของตัวเสื้อ

รวมทั้งระยะความกว้างของท้องที่ต้องไม่หลวมหรือคับจนเกินไป แต่ส่วนมาก การซื้อสูทมักจะพบปัญหาความกว้างของท้องที่หลวมจนเกินไปมากกว่า