คนอ้วนควรลองตัวตัดสูทอย่างไร

 

การลองตัวตัดสูทของคนอ้วน ต้องเน้นที่ความยาวของบ่าหน้าและบ่าหลัง ควรพอดีกับต้วอกของคนอ้วน นอกจากนั้น ต้องลองตัวโดยเน้นความกว้างของท้องด้วย

การลองตัวของคนอ้วนอีกเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญคือ ความยาวหน้าและความยาวหลังมักไม่เท่ากัน เพราะมีพุงยื่นนั่นเอง ส่วนลำแขน ต้องไม่ให้เล็กจนเกินไป