คนอ้วนควรวัดตัวตัดสูทอย่างไร

 

การวัดตัวตัดสูทคนอ้วนนั้น ต้องเน้นวัดตัวส่วนอกและท้องเป็นพิเศษ เพราะส่วนมาก ชิ้นหน้าของสูทที่ตัดสำหรับคนอ้วนต้องมีความพอดี

อีกเรื่องที่ต้องคำนึงถึงคนอ้วน เวลาวัดตัวตัดสูทคือเรื่องความยาวของตัวสูท เพราะส่วนมากความยาวด้านหน้าและด้านหลังมักไม่เท่ากัน

ส่วนเรื่องแขนนั้น ส่วนมากมักมีปัญหาที่องศาของแขน และลำแขนที่ใหญ่กว่าปกติ ต้องวัดต้นแขนที่แท้จริง เพื่อทำลำแขนให้เหมาะสม