ตัดสูท แก้ไขสูท

Tailor & Alterations

ด้วยประสบการณ์การตัดสูทกว่า 3 รุ่น ใช้เวลากว่า 83 ปี เราตัดสูท แก้ไขสูทตามลักษณะรูปร่างของแต่ละคน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด

We run tailor business for 3 generations until now with over 83 years experience, we make suit with alteration services for each body types.

บริการของเรา

Our Services

 • ตัดสูทชายหญิง
 • Tailored Suit
 • ตัดเสื้อผ้าชายหญิง
 • Tailor Made Cloth
 • แก้ไขสูทชายหญิง
 • Suit Alterations
 • แก้ไขเสื้อผ้าชายหญิง
 • Cloth Alterations

ลูกค้าของเรา
Our Clients

 • ประธานาธิบดีฝรั่งเศส 1995 – 2007
 • Jacques Chirac, President of France
 • เอกอัครราชฑูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย
 • Gilles GARACHON, Amabassadeur de France en Thailande
 • เอกอัครราชฑูตฮังการี ประจำประเทศไทย
 • Peter Jakab, PhD Ambassador, Embassy of Hungary
 • เอกอัครราชฑูตออสเตรีย ประจำประเทศไทย
 • EVA HAGER, Austrain Ambassador to Thailand

 

ลำดับเวลากว่า 83 ปี
Timeline

 • พ.ศ. 2472, อาทรงอพยพมาจากจีนแผ่นดินใหญ่
 • พ.ศ. 2479 , ก่อตั้งธุรกิจตัดเสื้อผ้าโดยอาทรง
 • พ.ศ. 2520, อาหย่ง ( ลูกอาทรง ) ก่อตั้ง เอทรงเทเลอร์
 • พ.ศ. 2522, อาหย่งตัดสูทให้บารอน เจ้าชายจากเยอรมัน
 • พ.ศ. 2537, อาหย่งเริ่มตัดสูทให้ท่านฑูตต่างๆประจำประเทศไทย
 • พ.ศ. 2552, อาหย่งได้รับเกียรติตัดสูทให้ประธานาธิบดีฝรั่งเศส
 • พ.ศ. 2553, ประธานาธิบดีฝรั่งเศส ส่งสาร์นขอบคุณร้านเอทรงเทเลอร์
 • พ.ศ. 2553, ประธานาธิบดีฝรั่งเศส ส่งปากกาให้เป็นของขวัญ
 • พ.ศ. 2560, คุณป๊อบ ( ลูกอาหย่ง ) ดำเนินกิจการต่อเป็นรุ่นที่สาม
 • In 1929, Mr.Song moved from China
 • In 1936, AH SONG founded by Mr. Song
 • In 1977, A.Song Tailor founded by Mr.Yong ( Mr.Song's Son )
 • In 1979, Mr.Yong made suits for Prince of German
 • In 1994, Mr.Yong made suits for Ambassador of Thailand
 • In 2009, Mr.Yong made suits for Jacques Chirac
 • In 2010, Jacque Chirac send message to A.Song Tailor
 • In 2010, Jacque Chirac send a pen to Mr.Yong
 • In 2017, Mr.Pop keep doing business for the 3nd gen